Giờ tập thể dục

Tháng Tư 14, 2016 9:57 sáng

Giờ tập thể dục vui chơi của các bé

DSC07664

Cô và cháu cùng vui chơi