Hoạt động ngoài trời

Vườn rau sạch của bé   Các cháu đi tham quan ruộng ngô của các bác nông dân   Hoạt động ngoài trời của các cháu trường…